De Medichain CVRM-module.

De Nederlandse Hartstichting voorspelt voor de komende decennia een sterke toename van het aantal patiënten met hart- en vaatziekten (HVZ). Vanuit economisch perspectief bezien hebben zorgverzekeraars daarom belang bij een goede uitvoering van preventieve ketenzorg. Hiervoor is een kwaliteitsimpuls nodig.

Door Bob van Heukelom, directeur Medichain, huisarts NP

CVRM imageIn het artikel “CVRM ketenzorg in 3 regio’s”, in deze aflevering van MedZ, zien we dat er door verschil in visie bij zorgverzekeraars grote regionale verschillen ontstaan bij het aanbieden van ketenzorg voor Cardiovasculair Risico Management. (CVRM).

Uitgaande van het gelijkheidsbeginsel heeft iedere Nederlander recht op dezelfde goede zorg. Helaas blijkt dit bij de uitvoering van de zorgwet tot nu toe een utopie te zijn.

Kwaliteitsimpuls

Bij de CVRM-ketenzorg gaat het om de registratie van veel meetwaarden.

Als binnen zorgroepen of huisartsengroepen alle praktijken gebruik maken van dezelfde professionele apparatuur, dan zal de kwaliteit van zorg toenemen en kunnen huisartsen betere kwaliteit leveren bij de bestrijding van HVZ. Daarbij is het van belang dat de metingen op een juiste wijze zijn uitgevoerd en de ‘menselijke factor’ zoveel mogelijk kan worden uitgeschakeld, door de metingen geautomatiseerd uit te voeren. 

Onafhankelijke informatie * over bloeddrukmeting en over de apparaten die worden gebruikt om de bloeddruk te meten, is te vinden bij instituten als de dabl®Educational Trust en het gerenommeerde National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) in Groot Brittannië. Zij besteden speciale aandacht aan de nauwkeurigheid van de metingen en geschiktheid voor toepassing in de medische praktijk.

Hieruit blijkt dat veel gangbare bloeddrukmeters en 24-uur bloeddrukmeters, die nu gebruikt worden in de huisartsenpraktijk niet het predicaat “klinisch gevalideerd” bezitten. Het NICE adviseert huisartsen in Engeland sinds kort om bloeddrukmetingen uit te voeren met een automatische bloeddrukmeter die hartslagdetectie en analyse combineert.

Om hierin een kwaliteitsslag te kunnen maken zou dit betekenen dat praktijken, die willen participeren in de CVRM-ketenzorg allemaal gebruik gaan maken van professionele klinisch gevalideerde meetapparatuur. Bloeddrukmeters uit deze categorie, die atriumfibrillatie kunnen opsporen, kunnen worden beschouwd als de ‘best practice’ voor CVRM-ketenzorg.

Vroegtijdige detectie van atriumfibrilleren kan jaarlijks veel leed voorkomen, doordat er minder complicaties in de vorm van beroertes en/of TIA’s te betreuren zullen zijn. Dit betekent dat er naast het voorkomen van menselijke leed een aanzienlijke besparing in de kosten voor de gezondheidszorg valt te realiseren.

Naar een eerlijke benchmark.

Een benchmark is een vergelijking van kwaliteit en prestaties van een organisatie met die van vergelijkbare andere organisaties. Huisartsenpraktijken worden binnen de ketenzorg met elkaar vergeleken met behulp van benchmarkgegevens uit hun HIS. Voorwaarde voor een eerlijke benchmark van huisartsenpraktijken is dat alle huisartsen beschikken over gevalideerde professionele meetapparatuur en dat de praktijkmedewerkers, die de metingen verrichten daarin goed zijn opgeleid. Anders hebben benchmark gegevens weinig vergelijkingswaarde.

In Zoetermeer nemen alle praktijken deel aan de CVRM-ketenzorg en alle huisartsen werken op dezelfde manier en met dezelfde apparatuur. Kwaliteit van zorg voor en preventie van hart- en vaatziekten is hierdoor aantoonbaar verbeterd.

Implementatie van de Medichain CVRM-module

 Medichain heeft een CVRM-ketenzorg implementatietraject voor huisartsengroepen ontwikkeld, naar voorbeeld van deze werkwijze van de huisartsengroep in Zoetermeer. Uitgangspunt is dat een groep van huisartsen of een zorggroep besluit om over te stappen naar dezelfde professionele apparatuur en gezamenlijk de nascholing organiseren. De kaderhuisarts van de zorggroep verzorgt het protocol voor de huisartsen en praktijkondersteuners.

Rol van de zorggroep

De zorggroep kan de praktijken organisatorisch ondersteunen bij de aanschaf, installatie en instructie van de apparatuur. Ze kan daarbij gebruik maken van de inkoop-expertise van Medichain. Via een ‘financial lease’ constructie zou de investering in apparatuur kunnen worden ‘inverdiend’ en worden de kosten uitgesmeerd over een langere periode. (Zie hiervoor het artikel: “Praktijkinventaris kopen of leasen” op deze website ).

Alle medewerkers die betrokken zijn bij de CVRM-ketenzorg volgen de nascholing en training, georganiseerd door de kaderhuisarts van de zorggroep. Hierbij wordt aandacht gegeven aan zelfmanagement en de mogelijkheden van E-Health. De zorggroep kan voor deze kwaliteitsimpuls een project indienden voor vergoeding binnen Segment 3.

Rol van de zorgverzekeraar

Alle praktijken binnen de zorggroep worden op deze manier in één keer voorzien van de ‘best practice’ aan CVRM-apparatuur. De huisarts investeert in extra tijd, kennis en aanpassingen binnen de praktijkorganisatie. Patiënten binnen de regio van de zorggroep ontvangen op deze manier allen dezelfde hoogstaande preventieve zorg, waar ze recht op hebben. Door preventie en verbeterde patiëntenzorg verdienen zorgverzekeraars op termijn een veelvoud van deze investering terug. Wij pleiten er daarom voor dat deze transitie naar professionele bloeddrukapparatuur in de huisartsenpraktijk voor de huisartsen budgetneutraal wordt gefaciliteerd.

Lees voor meer informatie de informatie van onze brochure over de Medichain CVRM module.  Heeft u interesse in ons CVRM-ketenzorg implementatietraject neem dan contact op via klantenservice@medichain.nl <in kader plaatsen>

*Een overzicht met de links naar de onderzoeken naar klinisch gevalideerde bloeddrukmeters en 24-uur bloeddrukmeters van de dabl®Educational Trust, van de British Hypertension Society en van het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) kunt u terugvinden op onze website www.www.medzonline.nl

 

Geplaatst in Financieel, Inkoop, Innovatie, Management, Medische apparatuur, Organisatie, Uitgelicht-homepage, Zorggroep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *