ICT beheer: Het kan steeds eenvoudiger en veiliger.

ICT beheer: Terug naar de basis

Een moderne huisartsenpraktijk is meestal verregaand geautomatiseerd.  Het HIS vormt daarbij de ruggengraat van de praktijkvoering. Het vereist veel ICT kennis om een HIS, met alle noodzakelijke koppelingen, probleemloos te laten functioneren. Door de snelle  ontwikkelingen van de laatste jaren wordt het beheer steeds eenvoudiger en veiliger.  Een overzicht van de stand van zaken.

Door Bob van Heukelom, huisarts np

ICT beheer door de praktijk zelf.

Automatisering vormt een van de grootste kostenposten binnen een huisartsenpraktijk. We horen dan ook regelmatig dat huisartsen vanuit kostenoverwegingen, maar  vaak ook vanwege hun persoonlijke affiniteit met ICT, graag zelf de ICT ‘erbij’ doen. Maar de vraag rijst of je daarmee anno 2015 echt nog de veiligheid van je systeem kunt waarborgen? Hoe goed heb je het dan daadwerkelijk voor elkaar? Wat gebeurt er als de computers worden gestolen? Of een virus het systeem lam legt, of als het besturingssysteem na verloop van tijd niet meer wordt ondersteund? En hoeveel tijd ben je dan kwijt aan “het in de lucht houden” van je eigen systeem?  ’s Avonds nog even een back-up maken en tussen de bedrijven door een update inlezen kan soms onbedoeld veel tijd en stress opleveren.

ICT beheer door een Zorg Service Provider.

Patiënten verwachten terecht dat hun gegevens bij hun huisarts in veilige handen is. Voor zo’n essentieel onderdeel van de praktijkvoering is het uit professioneel oogpunt bezien naar onze mening slimmer om het ICT beheer onder te brengen bij een Zorg Service Provider (ZSP). Deze voldoet aan de strenge eisen van de certificerende en controlerende instanties.
Dit brengt direct een aantal voordelen met zich mee, waarvan er twee in het oog springen, te weten: gemak en veiligheid. En als we de indirecte kosten meerekenen ben je uiteindelijk zeker niet duurder uit en de mogelijkheden voor het verder automatiseren van je bedrijfsprocessen nemen alleen maar toe. Daarnaast brengt het je als huisarts rust en tijdwinst, waardoor je meer tijd krijgt voor de directe patiëntenzorg.

Een ZSP kan het ICT beheer op een 3 tal manieren aanbieden.

  1. Software as a service (SAAS)

Diverse HIS systemen werken volgens dit systeem, wat net zo werkt als internetbankieren. Hierbij wordt het HIS buiten de praktijk door de ZSP ‘gehost’ op de servers in hun serverpark. De huisarts heeft voor deze oplossing nog wel een eigen netwerkserver nodig om de kantoorsoftware, zoals MS-Office, je mailprogramma en de diverse koppelingen naar derden te kunnen aansturen.

  1. Terminal Server oplossing of ASP.

Bij gebruik van een Terminal Server oplossing verhuist het gehele ICT beheer van de praktijk naar de servers van de ZSP, die via een beveiligde internet verbinding kan worden benaderd. Dit wordt ook wel Aplication Service Providing (ASP) genoemd. Hierbij worden ook de eigen licenties op kantoorsoftware zoals MS Office, het boekhoudpakket en andere applicaties van de praktijk beheerd op een afgeschermd gedeelte van de server, die bij de ZSP staat. De huisarts logt in vanuit zijn werklekken op de praktijk of via een speciale beveiligde Virtual Private Network (VPN) verbinding vanuit huis.

  1. Hosted ICT of PaaS
    Hosted ICT is de laatste ontwikkeling op dit gebied. Hosted ICT lijkt op de Terminal Server oplossing, maar gaat veel verder, daarom wordt het ook wel Platform as a Service (PaaS) genoemd. Hiermee wordt het mogelijk om SaaS pakketten op een gestructureerde en geïntegreerde wijze aan te bieden.

Bij gebruik van Hosted ICT kan zonder server in de praktijk worden gewerkt, want alle integratie die nodig is vindt plaats via de PaaS. Denk hierbij aan koppelingen met derde partijen, zorgmail en het aansturen van randapparatuur zoals printers en medische apparatuur. Feitelijk wordt alle software als een SaaS aangeboden, je hoeft dus geen dure softwarelicenties meer te betalen.

Met ‘hosted’ ICT is het mogelijk om tijd, plaats en device onafhankelijk te kunnen werken. Een nieuwe werkplek is zo aangesloten en flexibel in te richten doordat je iedereen zelf de door jou gewenste rechten kunt geven. Nieuwe koppelingen met randapparatuur en derde partijen zijn ook naadloos te regelen, omdat die meestal al bestaan.

Voordelen van het werken met ‘hosted’ ICT:

ICT beheer in de praktijk wordt betrouwbaar, veilig en eenvoudig . Je houdt grip op je eigen automatiseringsprocessen en dat is voor de huisarts die graag alles zelf wil kunnen regelen ideaal. Het grote voordeel van Hosted ICT is dat de kosten heel overzichtelijk worden, want je betaalt alleen wat je gebruikt. Je wordt niet overvallen door onverwachte extra kosten, want vrijwel alles kan op afstand geregeld worden en je houdt zelf de regie. Je bepaalt zelf als systeembeheerder wie of wat mag doen in de praktijk. En je bent klaar voor alle mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Met ‘hosted’ ICT kan de huisarts terug naar de basis van de huisartsgeneeskunde: zorg verlenen aan patiënten middels een professioneel geautomatiseerde praktijk, waarbij ICT een middel is en geen doel op zich.

Geplaatst in Financieel, ICT, Management, Uitgelicht-homepage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *