Implementatie CVRM ketenzorg in 3 regio’s

Invoering van ketenzorg Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) is pas zinvol als de inclusiecriteria helder zijn, de organisatie binnen de praktijk op orde is en de meetuitslagen betrouwbaar zijn door gebruik van professionele apparatuur. Drie kaderhuisartsen Hart- en Vaatziekten (HVZ) delen hun ervaring.

Bob van Heukelom, huisarts NP en directeur Medichain.

Anrew Oostindjer

Andrew Ootsinjer, Kaderhuisarts HVZ Twente.

 Andrew Oostindjer is kaderhuisarts HVZ voor de zorggroep Thoon in Twente. Zijn artsenloopbaan begon hij als AGNIO thoraxchirurgie vervolgens interne geneeskunde en cardiologie in het Erasmus MC. In 2007 vestigde hij zich in een praktijk in Oldenzaal. In het begin werkte zijn voorganger nog mee waardoor hij de tijd kreeg om de kaderopleiding Hart & Vaatziekten te volgen.

Oostindjer vertelt: ‘De opleiding duurt 2 jaar en je krijgt in die tijd enorm veel extra kennis en je leert mensen kennen die hetzelfde denken en doen. Dat inspireerde mij enorm’.

Samen met de zorggroep heeft hij een programma opgesteld, waarbij het voor iedere huisarts economisch haalbaar is om CVRM ketenzorg te implementeren in de praktijk.

Daarover zegt hij ‘Een vereiste als je huisartsen mee wil krijgen voor de ketenzorg. Bij Thoon doet 65% van de 180 huisartsen in de regio mee met CVRM ketenzorg. Het doel is om eind 2016 90% van de praktijken geïncludeerd te hebben’.

Oostindjer vervolgt: ‘Het gaat dan om tienduizenden patiënten. We hebben wel geluk met Menzis. Die ziet veel winst in primaire preventie. Bij secundaire preventie ben je eigenlijk al te laat, maar daar is preventie natuurlijk ook belangrijk. Primaire preventie is alleen lastiger omdat de patiënten niet altijd gemotiveerd zijn en wat erger is, de zorgverzekeraars en de hulpverleners ook niet. Maar ik wil graag mensen met een verhoogd risico helpen om te voorkomen dat ze Hart en Vaatziekten krijgen.’

Ga je ook actief speuren? ‘In die zin wel, ja. Dat wil zeggen mensen die op het spreekuur komen. Ook mensen die bij ons komen en vragen wilt u bij mij de bloeddruk meten? Dan zeggen we: Ja dat willen we wel, maar dan komt er meer bij kijken. Dan kijken we gelijk naar het gehele risicoprofiel. Een van de onderzoeken waar we dan regelmatig gebruik van maken is een 24-uurs bloeddrukmeting. Hierbij maken wij gebruik van apparatuur die ook atriumfibrilleren kan detecteren. Als iemand dan paroxysmaal atriumfibrilleren heeft, dan heb je die mooi kunnen vangen (en hopelijk ziekte zoals een CVA kunnen voorkomen), terwijl die met andere apparatuur gewoon doorloopt.’ En dat is ook de reden waarvoor we voor de Microlife apparatuur hebben gekozen.’

De boodschap die Oostindjer meegeeft is: ‘Als je de CVRM-module wilt gaan invoeren dan moet je ervoor zorgen dat de hele praktijk daarvoor op orde is en dat iedereen goed geïnstrueerd is. De distributeur van de apparatuur heeft iedereen geïnstrueerd en alle apparatuur keurig geïmplementeerd. We doen nu alles op dat gebied. We hebben ook Holters en we maken en beoordelen zelf ECG’s.’

 

Mahesh Nasseri, Kaderhuisarts HVZ Nieuwegein.

Maresh Nasseri

Mahesh Nasseri is huisarts in het gezondheidscentrum Meridiaan in IJsselstein, waar hij samen werkt met 5 collega’s. Nasseri was ooit in opleiding voor thoraxchirurg en dat heeft zijn motivatie om kaderhuisarts te worden zeker beïnvloedt. ‘Maar’ stelt hij: ‘zeker ook door het gegeven dat Hart en Vaatziekten in bredere zin bijna 50% van je werk als huisarts betreft. Voor mij was het een verdiepingsmodule om mijn dienstverlening aan mijn patiënten te kunnen verbeteren. Je leert tijdens je opleiding voor kaderhuisarts heel veel zonder dat je het in de gaten hebt.  Je merkt dat je tijdens deze opleiding veel verbeteringen in je praktijk doorvoert en als je de praktijk voor en na de opleiding vergelijkt dan is dat een enorm verschil.’

Nasseri is niet als kaderhuisarts aangesloten bij de grote regionale zorggroep maar is onafhankelijk en begint begin volgend jaar samen met 5 collega’s een eigen zorggroep. Hij wil geen onderdeel meer uit maken van de grote onpersoonlijke zorggroep met veel overhead, waar ze eerst bij aangesloten waren, maar hij geeft de ketenzorg liever vorm met een aantal gelijkgestemde collega’s. ‘Wij willen ervoor zorgen dat onze patiënten voor alle diensten in ons eigen centrum terecht kunnen. Onze preferente zorgverzekeraar is Zilveren Kruis Achmea en die ondersteunt de CVRM ketenzorg nog niet. Die zitten er niet direct op te wachten en ik snap dat wel. Bij diabeteszorg kan je bepaalde kwaliteitseisen stellen maar bij CVRM is dat veel moeilijker. Er moet dan eerst gezocht worden naar de juiste kwaliteitscriteria die je moet hanteren. We hebben zelf een protocol gemaakt gebaseerd op NHG-standaard.’

Nasseri heeft de hele praktijk uitgerust met nieuwe apparatuur. ECG’s maken ze zelf. ‘Dat is makkelijk te doen” zegt Nasseri.

Hoe zijn jullie tot de keuze voor Microlife apparatuur gekomen? ‘Wij waren nogal ontevreden over de kwaliteit en de service van de apparatuur die we voor cardiovasculaire diagnostiek in de praktijk gebruikten. We hebben toen wat rondgekeken en zijn uitgekomen bij meer professionele apparatuur. Samen met de importeur hebben we een praktijkplan opgezet en zij hebben ons begeleid bij de implementatie. De assistentes hebben dat als heel leuk en leerzaam ervaren. Ze doen nu alle metingen volgens NHG-protocol en we werken allemaal volgens dezelfde routine en dat geeft duidelijkheid en ik denk betrouwbare uitslagen’.

Iedere nieuwe risicopatiënt krijgt in de praktijk eerst een bloeddrukmeter mee voor een aantal thuismetingen. De uitslagen kunnen worden uitlezen in het HIS en dat geldt ook voor de 24-uurs bloeddrukmetingen. Nasseri besluit: ‘Ik zou het iedereen zo kunnen aanbevelen.’

Paul Smits, Kaderhuisarts Hartvaatziekten Zoetermeer.

Paul Smits

Paul Smits werkt als huisarts in Zoetermeer in een praktijk met 3 collega’s. Na 10 jaar voorzitter te zijn geweest van de huisartsenvereniging Zoetermeer en later bij de SGZ (Stichting gezondheidscentra Zoetermeer) wilde Paul zich weer eens wat meer op de inhoud van het vak te gaan richten. Na een cursus bij het NHG over de standaard CVRM werd hij zo geïnspireerd dat hij besloot om kaderhuisarts HVZ te worden en daar heeft hij nog geen dag spijt van.

Smits is nu Kaderhuisarts HVZ voor de zorggroep Zoetermeer, waar 52 praktijken met zo’n 75 huisartsen bij zijn aangesloten. Smits is enthousiast over de samenwerking met de zorggroep. Hij zegt: ‘De zorggroep dat zijn we uiteindelijk zelf. Het facilitaire centrum is uitvoerder uit naam van ons. We gebruiken allemaal Medicom als HIS. Dat wordt centraal aangestuurd. We hebben geen KIS nodig want alle data worden uit het HIS geëxtraheerd door de zorggroep. Declaratieondersteuning doen ze ook daar hoeven wij zelf niets voor te doen. Dat werkt echt fantastisch’.

Hoeveel huisartsen doen nu mee met de CVRM ketenzorg? “Wij zijn in 2013 met de CVRM ketenzorg in Zoetermeer begonnen en alle huisartsen doen daar nu aan mee. Zoetermeer is wel heel bijzonder daarin.”

Hebben jullie veel steun gehad van jullie preferente zorgverzekeraar CZ? “Ach weet je, dat hebben we niet nodig. We hebben hier zo’n krachtige zorggroep, die huurt mensen in om de programma’s te implementeren. Daardoor zijn ze heel daadkrachtig en als kaderhuisarts heb je daar natuurlijk veel invloed op”.

Het protocol voor de CVRM-module is door Smits zelf ontworpen en ingevoerd. De zorggroep werkt met een intranet waarin alle zorgprogramma’s voor de huisartsen beschikbaar zijn. Bij de implementatie van het protocol en de selectie van de risicopatiënten zijn de huisartsen geholpen door consulenten van de zorggroep. Alle huisartsen in Zoetermeer hebben toen een ECG-opleiding gevolgd en ze kunnen zelf een ECG beoordelen aan de hand van een tien punten systeem.

Over de keuze voor de apparatuur zegt Smits: ‘Alle huisartsen in Zoetermeer werken nu met de professionele apparatuur van Microlife. Dat is mijn schuld’ zegt hij lachend. ‘Als je het goed wilt opzetten dan moet iedere praktijk professionele apparatuur gebruiken.’

De zorggroep heeft de apparatuur voor de CVRM ketenzorg voor alle huisartsen aangeschaft. Smits vertelt: ‘Ik vroeg aan de directeur van de zorggroep: ‘Hebben jullie ergens nog een potje van 50 duizend euro?’ Want we vonden dat we allemaal met dezelfde apparatuur moesten gaan werken. Dat bleek hij te hebben en zo konden we starten.’

Alle praktijken gebruiken nu dezelfde professionele meetinstrumenten en de leverancier heeft de praktijken allemaal voorzien van een aantal thuis-bloeddrukmeters.

 

Meer informatie over het CVRM-implementatieprogramma voor zorggroepen is te vinden op de website van Medichain onder ‘Medichain Specials’

Geplaatst in Financieel, Inkoop, Innovatie, Management, Medische apparatuur, MedZ, Organisatie, Uitgelicht-homepage, Zorggroep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *