Praktijkinventaris kopen of leasen?

Het leasen van dure medische apparatuur of een volledige praktijkinventaris kan een aantrekkelijke optie zijn. Toch wordt dit nog weinig gedaan in Nederland. Men denkt al snel dat leasen altijd ‘te duur’ is.
In dit artikel leggen we uit dat dit helemaal niet het geval hoeft te zijn en dat er veel voordelen tegenover staan. Vaak zijn de kosten bij leasing zelfs lager dan de totale kosten van bijvoorbeeld een rekening-courant. 

Door Bob van Heukelom, directeur Medichain, huisarts np.

Een huisarts ziet vaak op tegen grote investeringen in apparatuur, vanwege het beslag dat dit legt op het eigen besteedbare inkomen. Daar staat tegenover dat huisartsen steeds vaker medisch diagnostische verrichtingen in eigen beheer willen aanbieden, om de patiënt niet te hoeven verwijzen. Denk daarbij ook aan investeringen op ICT gebied. De eisen die er worden gesteld aan de praktijkautomatisering en telefonische bereikbaarheid worden steeds hoger, waardoor extra investeringen op dat gebied zullen moeten worden gedaan.


Het idee heerst dat leasen altijd ‘te duur’ is.


Zolang de huisarts geen eigen vermogen op zijn lopende praktijkrekening heeft opgebouwd zal de investering dus op enigerlei manier moeten worden voorgefinancierd. Als men besluit om dure medische apparatuur aan te schaffen is het altijd verstandig om vooraf een berekening te maken over de terugverdientijd van de aankoop. Deze vraag zal een eventuele financier ook altijd stellen.

Mogelijkheden voor de financiering

Om dure apparatuur, nieuwe computers of een volledig nieuwe praktijkinventaris te kunnen financieren staan de huisarts een aantal mogelijkheden ter beschikking.

A. Lening bij de bank:

Huisartsen hebben vaak al een rekening-courant krediet bij de bank. De meest simpele manier is dan om het bedrag te ‘lenen’ vanuit het lopende rekening-courant krediet. Helaas is dat niet de slimste strategie aangezien de bank over het debetsaldo bij zo’n rekening-courant meestal rentepercentages rekent van zo’n 7 á 8%. Tel daarbij het beschikbaarheidspercentage van gemiddeld 2% over het maximum debet bedrag van de rekening-courant, dan blijkt al snel dat deze vorm van voorfinancieren relatief duur is.

B. Vanuit privé financieren.

U financiert de gehele investering uit eigen middelen en komt een betalingsregeling met de praktijk overeen. Stel dat die mogelijkheid bestaat, dan draagt u het risico helemaal zelf. Dit is uit ondernemers oogpunt niet aan te raden. Omdat de rente die daarvoor wordt genoten als inkomen wordt gezien kan dit fiscaal ongunstig uitpakken,

 

C. Een leaseconstructie.

Dit zou weleens de beste oplossing kunnen bieden.

Welke lease constructie is het meest geschikt?

Een leasemaatschappij heeft een onderpand nodig om een financieringsvoorstel te kunnen doen. Stel dat u de aflossingen niet meer kan betalen dan hebben zij het recht om de apparatuur op te eisen om deze weer te gelde te kunnen maken.
Feitelijk valt alles te leasen wat een serienummer heeft. Dus of dit nu een autoclaaf, een computer of een onderzoeksbank betreft, dat maakt weinig verschil. Er zijn leasebedrijven die zich speciaal richten op de medische sector. Het enige voorbehoud wat meestal wordt gemaakt is dat het totale leasebedrag hoger moet zijn dan vijfduizend tot tienduizend euro.


‘Lenen’ vanuit het lopende rekening-courant krediet is een dure vorm van financieren


 Financial lease

Bij financial lease zorgt de leasemaatschappij uitsluitend voor de financiering. U bent risicohouder voor de apparatuur en de kosten voor het onderhoud en reparties betaalt uzelf. U bent direct eigenaar en de investering is fiscaal aftrekbaar. Na afloop van de leaseperiode wordt het apparaat uw eigendom, na betaling van een (meestal symbolisch) bedrag voor de restwaarde.

Operational lease

Dit kan het beste worden vergeleken met een huurconstructie. In dit geval ligt het eigendom en het verouderingsrisico bij de leasemaatschappij. Aan het einde van de leaseperiode wordt het apparaat in principe geretourneerd. In sommige gevallen zijn onderhoud en reparatie inbegrepen, maar daar hangt uiteraard wel een ander prijskaartje aan.

Voordelen van financial lease  

 • U kunt 100% financiering verkrijgen (vanaf € 5.000,-) voor de aanschaf van apparatuur of een nieuwe inventaris. Bij een bancaire lening is dit meestal maar 60-70%.
 • Banken geven eerstelijns ondernemers zoals huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en tandartsen meestal snel toestemming voor een lease voorstel.
 • U hoeft geen andere zekerheden te bieden dan het gefinancierde apparaat.
 • U weet precies wat de looptijd is en wat uw maandlasten zijn, waardoor u beter kunt plannen.
 • De rente staat bij ingang van het contract vast en is volledig aftrekbaar.
 • U bent economisch eigenaar en het apparaat staat op de balans waardoor u gebruik kunt maken van investeringsaftrek en eventueel andere fiscale voordelen.
 • Het beslissingstraject is meestal veel korter dan bij een banklening
 • De liquiditeit van de praktijk wordt niet aangetast en het laat het eigen vermogen van de praktijk buiten schot. Hierdoor behoudt uw praktijk de kredietwaardigheid bij financiële instellingen en wordt het leenvermogen niet aangetast.
 • Betalingen (aflossingen en rente) kunnen worden betaald uit de verrichtingen die u kunt declareren.
 • De maandlasten kunnen lager uitvallen als een slotbetaling wordt overeengekomen of –omgekeerd- als u bereid bent een aanbetaling te doen.
 • De BTW wordt berekend over de maandtermijnen en hoeft dus niet te worden voorgefinancierd. Voor huisartsen die niet-BTW plichtig zijn is dit aantrekkelijk omdat er geen grote uitgave vooraf hoeft te worden gedaan.

Mogelijke nadelen van leasen van apparatuur of praktijkinventaris.

 1. Het gaat om een lang lopende verplichting. De looptijd varieert meestal van 3 tot 5 jaar.
 2. U dient als ‘goed huisvader’ voor de apparatuur te zorgen. Vaak hoort daarom een onderhoudscontract tot een van de voorwaarden.

Via een leaseconstructie verdient u de investering gedurende de looptijd vaak ongemerkt terug.


 

Geplaatst in Financieel, Fiscaal, ICT, Inkoop, Medische apparatuur, Organisatie, Telefonie, Uitgelicht-homepage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *