Privacybeleid

Privacyverklaring 

MedZ-Online is onderdeel van de Stichting CarePoint te Lunteren
KvK nr.: O9108101 | E-mail: info@medzonline.nl

Uw privacy is belangrijk voor ons en uw persoonsgegevens worden door ons behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij slaan geen privacygevoelige informatie op zonder uw toestemming. Wij delen uw gegevens niet met derden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via e-mail.

MedZ-Online volgt in grote lijnen het privacybeleid van de KNAW voor zover dit van toepassing is op de doelen die deze website beoogt.

De privacycoördinator van MedZ-Online is Bob van Heukelom, te bereiken via dit e-mailadres.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens slechts voor de meest eenvoudige communicatie doeleinden zoals het beantwoorden van vragen en het versturen van onze nieuwsbrieven.  

Persoonsgegevens die wij verwerken

MedZ-Online verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar​, ​tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als ​u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ​​dit emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis ​wij persoonsgegevens verwerken

​​MedZ-Online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de afmeldlink onder de nieuwsbrief.
 • U te informeren over wijzigingen van onze privacy beleid, eventuele nieuwe diensten en producten
 • Aanmeldingen ​voor onze nieuwsbrief
 • Uitnodigen voor wetenschapelijke bijeenkomsten
 • Bezoekers van de website de mogelijkheid bieden om commentaar te leveren op berichten

​Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

​MedZ-Online bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieënRedenBewaartermijn
Emails & Contactformulier  ​om informatie ​aan u te kunnen verstrekken​​​​tot maximaal 2 jaar daarna
Nieuwsbrief aanmeldingsformulier​om onze nieuwsbrief te kunnen versturen​Tot ​u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de diensten van ‘MailPoet
​IP adres​​wij volgen geanonimiseerde gebruikersinformatie om onze website te verbeteren.​26 maanden
​​Cookies​​Zie ons cookiebeleid​​1 jaar
​Reacties op berichten​ spamcontroledoeleinden​​​​tot maximaal 2 jaar daarna

Delen van persoonsgegevens met derden

MedZ-Online verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden na goedkeuring door uzelf of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MedZ-Online gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MedZ-Online gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: cookies wat zijn het en wat doe ik ermee
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit kunnen zijn zijn bijvoorbeeld adverteerders of social-edia bedrijven, omdat mensen een post hebben geplaatst die gelijkt wordt naar onze website.
Op dit moment (8 mei 2019) heeft MedZ-Online nog geen adverteerders die cookies hebben geplaatst. naar wie gelinkt wordt.
Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die het websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MedZ-Online. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via dit emailadres.

MedZ-Online wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MedZ-Online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via dit emailadres


MedZ-Online heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails van derden ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.