Regie op financiën in de huisartsenpraktijk

Benchmark als zelfservice instrument

Hoeveel er aan het einde van het jaar onder de streep overblijft, is voor de praktijk houdende huisarts een belangrijke graadmeter voor de financiële praktijkvoering. We spreken dan van omzet minus kosten, oftewel het netto resultaat. Hoewel iedereen begrijpt dat het zo werkt, zijn weinig huisartsen zich bewust van de invloed die ze daarop hebben. Het zelfservice instrument van Progez biedt praktijkhouders de mogelijkheid de financiële gegevens van hun praktijk te analyseren. Bij deelname aan een groepsbijeenkomst krijgen praktijkhouders door vergelijking en discussie met collega’s meer inzicht in de beïnvloedbare baten en kosten.

Door:  Anniek Appelman en Freek-Jan ter Steege, docenten van de cursus ‘Het praktijkhuishoudboekje’

           Foto Anniek Appleman             Foto Freek-Jan

              Anniek Appelman, adviseur Progez*                    Freek-Jan ter Steege, huisarts

In 1993 en in 2003 is een peiling geweest onder enkele vergelijkbare groepspraktijken in Hoogeveen met een flink verschil in het nettoresultaat per patiënt. Voor Freek-Jan ter Steege, voormalig huisarts te Hoogeveen, was dit een reden om met zijn collega’s zowel de inkomsten als de uitgaven te onderzoeken. “We ontdekten dat de praktijkkosten als percentage van de bruto omzet varieerden tussen de 30% tot 50%. Praktijken met het laagste netto resultaat per patiënt hadden meestal zowel lagere inkomsten als hogere kosten. Dit wekte onze nieuwsgierigheid op en we vroegen ons af of het met de zorgvraag te maken had, met het declaratiegedrag of met de beheersing van de kosten.”

Bekijk hier de benchmark tussen 3 verschillende praktijken:

Progez – A. Appelman – figuur benchmark cijfers – artikel medz

 Netto resultaat verhogen

Uit gesprekken met praktijk houdende huisartsen blijkt dat zij vaak weinig inzicht hebben in hun financiële situatie. Het lezen van een accountantsrapport vraagt al enige kennis van zaken en het signaleren van trends over meerdere jaren nog meer deskundigheid. “Toch blijkt het in de praktijk heel goed mogelijk om de jaarcijfers met elkaar te vergelijken en op basis daarvan acties te ondernemen om het netto resultaat te verhogen,” vertelt Anniek Appelman. Als adviseur bij Progez* heeft zij de afgelopen jaren samen met Freek-Jan ter Steege de ervaringen in Hoogeveen doorontwikkeld naar een cursus ‘Praktijkhuishoudboekje’ gebaseerd op een rekenmodel en een benchmark. “In de cursus leggen huisartsen hun jaarcijfers naast elkaar en komen zo tot verrassende inzichten. Zo blijkt het gedeclareerde bedrag aan verrichtingen per huisarts flink te verschillen. Ook lopen de personeels- en praktijkkosten behoorlijk uiteen evenals de uitgaven voor bijvoorbeeld ICT, medische materialen en accountantskosten.”

Praktisch rekenmodel

Huisartsen kunnen met een praktisch rekenmodel hun jaarcijfers invoeren en als zij dat van meer jaren doen, kunnen ze naar de trends kijken. In de cursus worden de cijfers van praktijken naast elkaar gezet. Door cijfers te relateren aan 1000 ingeschreven patiënten zijn deze onderling te vergelijken. Volgens Anniek is het een eenvoudig model dat huisartsen inzicht geeft in de vraag waar ze staan ten opzichte van hun collega’s. “Wat dan nog niet duidelijk is, is wat ze kunnen doen om de situatie te veranderen. Juist daarvoor is overleg met collega’s heel waardevol. Als iemand bijvoorbeeld ziet dat de telefoonkosten of de energierekening van de praktijk per 1000 ingeschreven patiënten veel hoger zijn dan bij andere praktijken, kunnen ze samen onderzoeken waar het verschil in zit.” Met aanlevering van extra gegevens over tijdsinzet en productie is het mogelijk de effectiviteit van de mensen in de praktijk en eventueel een resultaat per werkuur van de huisarts te berekenen.

Na de vergelijking in een groepsbijeenkomst hebben de praktijk houdende huisartsen verschillende mogelijkheden. Ze kunnen zelf aan de slag gaan, intercollegiaal contact zoeken, deelnemen aan een workshop ‘lean’ werken die Caransscoop i.s.m. Progez organiseert, of een afspraak maken met één van de adviseurs van Progez die op dit onderwerp is ingevoerd. De adviseur kan de praktijk onder de loep nemen en samen met de huisarts meedenken waar kansen liggen om de organisatie effectiever te maken. 

Beleidskeuzes maken

De meerwaarde van inzicht in je eigen financiële huishoudboekje ligt niet alleen in de mogelijkheid om het nettoresultaat te verhogen. “Niemand wordt huisarts om snel rijk te worden,” zegt Freek-Jan. “Wel geldt: meten is weten. Als je inzicht hebt in de economische situatie van je praktijk, kun je op basis daarvan besluiten nemen die passen bij je eigen wensen en ambities. Zo kun je bij een hoger rendement bijvoorbeeld kiezen voor minder patiënten, wel of geen zorg uit de tweede lijn overnemen, je inzet voor de praktijk in balans brengen met je privéleven of sparen voor een sabbatical of vervroegde pensionering.

Op deze manier zorgt kennis van je financiële situatie dat je optimaal kunt sturen in je rol als huisarts en als ondernemer.

 

Het rekenmodel is te vinden via de homepage van www.progez.nl.
* Progez en Caransscoop zijn twee Regionale Ondersteuningsstructuren (ROSen) in NO-Veluwe, NO-Overijssel, Flevoland, Drenthe, Achterhoek, Arnhem en Stedendriehoek.
Beide organisaties hebben besloten hun kennis en expertise m.b.t. de ‘gezonde praktijk’ te bundelen om zo de praktijkhouders optimale dienstverlening te bieden. Dit krijgt vorm door instrumenten op de websites (zelfservice), workshops in de regio en maatwerk advies voor de individuele praktijkhouder.

Geplaatst in Financieel, Fiscaal, Management, Organisatie, Uitgelicht-homepage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *