Over MedZ-Online

MedZ-Online is een wetenschapsblog, waarin we onze passie voor moleculair biomedisch onderzoek met de lezer willen delen.

Elke dag verschijnen er in wetenschappelijke tijdschriften talloze artikelen over de nieuwe ontdekkingen die wetenschappers hebben gedaan. Hoewel deze vaak kleine stappen betreffen, kunnen al deze kleine stappen uiteindelijk leiden tot nieuwe inzichten, waarvan patiënten kunnen profiteren. De enorme vooruitgang die er binnen de moleculaire biologie de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden, heeft de behandeling van ziektes aanzienlijk verbeterd, waardoor behandelingen effectiever zijn geworden en met minder bijwerkingen kunnen worden uitgevoerd. Het belang van blijvende overheidssteun voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek kan niet genoeg benadrukt worden.

We nodigen u uit om van deze informatie te genieten en uw kennis te vergroten.

Deze diepgaande kennis biedt ons een fascinerende inkijk in de prachtige werking van het leven op de kleinst mogelijke schaal, op nano-niveau. Hier komen moleculen samen en hebben ze het vermogen om dode materie tot leven te wekken.
Het bewonderenswaardige bouwwerk van een individuele lichaamscel alleen al is een wonder op zich. Denk daarbij aan de minutieuze samenwerking van nano-organellen, als orkestleden die harmonieus bijdragen aan het functioneren van het organisme als geheel.

Kleine chemische fabriekjes.

Lichaamscellen fungeren als individuele kleine chemische fabriekjes op nano-schaal, die via gespecialiseerde signaalmoleculen en ingewikkelde moleculaire regelmechanismen met elkaar communiceren. Het begrijpen van dit proces groeit gestaag, maar de complexiteit ervan blijft ons verbazen.

Deel onze verwondering voor de werking van de natuur

Onze verwondering neemt toe naarmate we meer leren over hoe lichaamscellen, weefsels en organen zelfstandig functioneren en groeien. Het besef dat er een fijn afgestemde supra-cellulaire samenhang bestaat tussen deze structuren, waardoor ‘levende’ weefsels en organismen ontstaan, vergroot alleen maar onze bewondering. Het functioneren van levende organismen getuigt van een ongekende complexiteit, wat ons enkel nederigheid brengt.

Oorzaak van ziekte bij de wortel aanpakken en behandelen

Fundamenteel moleculair onderzoek speelt een cruciale rol bij het ontrafelen van deze fascinerende wereld. Het heeft ons inzicht in de oorzaken van kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en andere aandoeningen aanzienlijk verdiept. De afgelopen 15 jaar heeft de geneeskunde dankzij deze wetenschappelijke vooruitgang enorme ontwikkelingen doorgemaakt.

We bevinden ons in een tijd waarin de wetenschap regelmatig nieuwe oplossingen ontdekt om ziektes te voorkomen of te genezen. Laten we hopen dat de komende jaren, ondanks de toenemende anti-wetenschappelijke tendensen, opwindende wetenschappelijke ontdekkingen zullen blijven bloeien.