Over MedZ-Online

MedZ-Online staat onder redactie van voormalig huisarts R.O. van Heukelom. MedZ-Online is een geheel onafhankelijk platform voor baanbrekend medisch nieuws.

Via MedZ-Online delen wij graag onze passie met u over de geweldige vooruitgang die er momenteel heerst binnnen het fundamenteel geneeskundige onderzoek. Sinds het “Human Genome Project” in 2000 werd afgerond, is de kennis van de moleculaire wereld van alle levende organismen enorm toegenomen. Het onderzoek op het gebied van genetica, celbiologie, oncologie en hersenonderzoek kon hierdoor een enorme vlucht nemen.

Artikelen die wij publiceren gaan over belangrijke bevindingen, die door de inzet van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar het leven bij mens en dier, zijn gedaan.

We verwonderen ons er keer op keer over hoe onvoorstelbaar mooi het leven is geregeld. Als we alleen al kijken naar de werking van individuele lichaamscellen, dan komen we tot inzicht dat dit op zich al een wonder is, maar als we ons bedenken hoe ze onderling via moleculaire regelmechanismen communiceren en kunnen groeien, dan gaat dat ons begrip verre te boven en rest ons alleen verwondering.

Hoe meer we te weten komen over hoe lichaamscellen, weefsels en organen zelfstandig kunnen functioneren en groeien, dan worden we daar door geïmponeerd. Maar als we ons dan beseffen dat er tussen deze structuren nog een fijn afgestemde supracellulaire samenhang moet bestaan, zodat er ‘levende’ weefsels en organismen kunnen ontstaan, dan wordt onze verwondering alleen maar groter.
Het functioneren van een levend organisme getuigt van een indrukwekkende complexiteit. Dit biedt ons een dermate imponerend beeld van de kracht van de schepping, dat ons alleen nederigheid rest.
De schepping van de aarde,  met al zijn bijzondere dier- en plantsoorten, binnen het immense universum, lijkt te worden weerspiegeld binnen de microkosmos van de celbiologie van een enkele cel, met alle daarin samenwerkende moleculen.

Onze verwondering over hoe het leven binnen de moleculaire wereld gereguleerd wordt kent geen grenzen. Dankzij fundamenteel moleculair onderzoek komen we steeds een stapje dichterbij om deze fascinerende wereld, met al zijn fijne regelmechanismen die binnen een organisme plaats hebben, te begrijpen. Onze kennis over de oorzaken van kanker, hart- en vaatziekten, diabetes etc, etc. zou nooit zo ver zijn gekomen als wetenschappers geen fundamenteel onderzoek zouden doen. Het is te danken aan al deze slimme wetenschappers, die de raadsels van het leven weten te ontrafelen. Dankzij hen heeft de geneeskunde de afgelopen 15 jaar een enorme ontwikkeling mogen doormaken.

Maar wat we ook geleerd hebben van het “Human Genome Project” is, dat het samenwerken tussen (weliswaar concurrerende universiteiten en bedrijven) en het delen van kennis, de vooruitgang enorm heeft gestimuleerd en de wetenschappelijke creativietit tot grote hoogte heeft gebracht.

We leven in een tijd dat de wetenschap met grote regelmaat nieuwe oplossingen ontdekt om ziektes te voorkomen of te genezen. Daarom zullen de komende jaren in wetenschappelijk opzicht hele spannende jaren worden.

MedZ-Online bericht over die onderwerpen, die interessant kunnen zijn voor artsen, onderzoekers en voor geïnteresseerde leken. Zo nu en dan publiceren we een opiniërend artikel. Tevens proberen we met enige regelmaat interessante artsen of wetenschappers te interviewen​.

N.B.: Mocht u zelf iets willen schrijven voor MedZ-Online of een interview aan willen vragen neem dan gerust contact met ons op. Wij delen graag blogs of interessante artikelen van derden, mits die binnen ons concept passen. Stuur ons een mail via ons contactformulier met uw voorstel.

Na goedkeuring van de moderator zullen deze worden geplaats.