Over MedZ-Online

Via MedZ-Online delen wij graag onze passie voor moleculair medisch wetenschappelijk onderzoek.

Sinds het “Human Genome Project” in het jaar 2000 het menselijk genoom volledig heeft kunnen ontrafelen, heeft  de kennis op het gebied van genetica en celbiologie een enorme vlucht genomen. Door deze kennis weten we zoveel meer over  hoe prachtig het leven functioneert op de kleinst mogelijke schaal. Dit is het terrein dat zich afspeelt op de nanometer, waar moleculen met elkaar in staat zijn om dode materie tot leven te wekken.

Als we alleen al kijken naar hoe onvoorstelbaar gecompliceerd een individuele lichaamscel is gebouwd, dan is dat op zich al een wonder. Als we ons dan ook nog bedenken dat al die minuscuul kleine nano-organellen allemaal feilloos met elkaar samenwerken, waardoor een levende cel als een orkestlid zijn bijdrage levert om van het organisme als geheel een goed functionerend wezen te maken.

Kleine chemische fabriekjes

De lichaamscellen zijn in feite allemaal individuele kleine chemische fabriekjes, die op nano-schaal met andere cellen, via gespecialiseerde signaalmoleculen en ingewikkelde moleculaire regelmechanismen met elkaar communiceren. Als alles goed verloopt dan kunnen ze groeien en zich vermenigvuldigen. Van dat proces weten we de laatste jaren steeds meer. Maar hoe dat allemaal kan werken,  gaat dat ons begrip nog altijd verre te boven.

Hoe meer we te weten komen over hoe lichaamscellen, weefsels en organen zelfstandig kunnen functioneren en groeien, dan worden we daar enorm door geïmponeerd. Maar als we ons dan beseffen dat er tussen deze structuren nog een fijn afgestemde supra-cellulaire samenhang moet bestaan, zodat er ‘levende’ weefsels en organismen kunnen ontstaan, dan wordt onze verwondering alleen maar groter.
Het functioneren van levende organismen getuigt van een dermate indrukwekkende complexiteit dat ons alleen nederigheid rest.

Oorzaak van ziekte bij de wortel aanpakken en behandelen

Dankzij fundamenteel moleculair onderzoek komen we steeds een stapje dichter bij om deze fascinerende wereld te begrijpen. Onze kennis over de oorzaken van kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en andere ziekten, zou nooit zo ver zijn gekomen als wetenschappers geen fundamenteel onderzoek zouden doen. Dankzij hen heeft de geneeskunde de afgelopen 15 jaar een enorme ontwikkeling mogen doormaken.

Internationale samenwerking van groot belang

Wat het “Human Genome Project” ons geleerd heeft, is dat het in internationaal verband samenwerken tussen universiteiten en bedrijven, de vooruitgang enorm kan stimuleren en de wetenschappelijke creativiteit tot grote hoogte weet op te stuwen.

We leven in een tijd dat de wetenschap met grote regelmaat nieuwe oplossingen ontdekt om ziektes te voorkomen of te genezen. Daarom zullen de komende jaren in wetenschappelijk opzicht hele spannende jaren kunnen gaan worden, als de huidige politiek, die steeds meer anti-science lijkt te worden,  tenminste geen roet in het eten gooit!