Breath Biopsy. Kan ademanalyse vroegtijdig ziekten op te sporen?

Wat is Breath Biopsy®?

De Breath Biopsie® inhaler is een apparaatje dat werkt op basis van de krachtige Disc Pump. De grote zuigkracht van deze Disk Pump zorgt dat de Breath Biopsy inhaler de uitgeademde lucht van een patiënt met kracht kan binnenhalen. Via de uitgeademde luchtstroom van de patiënt kan de Breath Biopsy zogenaamde Volatile Organic Compounds (VOCs) opvangen.

Dit zijn gasvormige moleculen uit de stofwisseling die mee komen bij de geforceerde uitademing. Deze VOC’s zijn eindproducten van metabole processen in het lichaam.
Ziekteprocessen hebben een onmiddellijk effect op de stofwisseling van een organisme. Hierdoor verandert het patroon van vluchtige metabolieten die worden uitgeademd door de patiënt. Veranderingen in het metabolisme, die geassocieerd worden met ziekte, vormen een afwijkend patroon van VOC’s, die bij een bepaalde aandoening horen. Hierdoor zou Breath Biopsy® een sleutelrol kunnen spelen bij het vroegtijdig opsporen van diverse ziektes zoals bijvoorbeeld longkanker en colonkanker.

Vroegtijdige detectie van kanker en andere aandoening via de uitgeademde lucht

Breath Biopsy voorziet in een totaal nieuwe manier om de chemische opmaak van de uitademing te meten. Bij het vaststellen van de chemische verbindingen die er zijn geïnhaleerd, kan er met de Breath Biopsie methode gezocht worden naar biomarkers van zieken, blootstelling aan gevaarlijke stoffen of meten hoe medicijnen in het lichaam worden verwerkt.

Het afnemen van een Breath biopsie is eenvoudig, patiëntvriendelijke en volledig pijnvrij, wat niet gezegd van de andere biopsieën.

Bekijk hier een kort filmpje hoe gemakkelijk de test wordt uitgevoerd: https://www.owlstonemedical.com/clinical-pipeline/lucid/

Vroegtijdige opsporing longkanker en darmkanker.

Voor de vroege opsporing van longkanker, maar ook van bijvoorbeeld darmkanker kan de Breath Biopsie vroegtijdig ziekten opsporen. Dit plaatje laat zien dat mensenlevens gered kunnen worden door in een vroege fase van ziekte met deze vorm van vroegdiagnostiek een aandoening opgespoord kan worden voordat er nog ziektesymptomen zijn.

 

Maar Breath Biopsie doet veel meer.

Deze nieuwe methode biedt een real-time snapshot van het metabolisme van het lichaam.

Volatile organic compounds (VOCs) zijn gasmoleculen die via de ademlucht worden uitgescheiden. Ze weerspiegelen de interne stofwisseling, maar ook onwelkome stoffen, die van buiten ons lichaam binnenkomen zoals via de voeding, medicijnen en blootstelling aan omgevingsfactoren kunnen worden getraceerd.

Er zijn meer dan 1000 VOC’s meetbaar in de uitgeademde lucht. Daarom kunnen zij een rijke bron zijn voor de vaststelling of iemand gezond is of niet.

Met meer dan 1.000 VOC’s die in de adem aanwezig zijn, zijn ze een rijke bron van informatie over de algemene gezondheidstoestand van individuen. Aangezien met name de productie van endogene VOC’s rechtstreeks verband houdt met metabolische activiteit in het lichaam, kunnen bepaalde patronen van deze VOC’s biomarkers zijn die kenmerkend zijn voor specifieke ziekteprocessen, terwijl het meten van de niveaus van exogene VOC’s in de adem kan worden gebruikt om te bepalen hoe geneesmiddelen worden verwerkt in het lichaam of om de blootstelling aan mogelijk schadelijke stoffen in het milieu, zoals benzeen, te meten.

Als er bepaalde metabole routes zijn waar de onderzoekers in geïnteresseerd zijn, kunnen isotoop-gemarkeerde verbindingen worden gebruikt, waarbij bijvoorbeeld een 12C-atoom wordt vervangen door een zwaardere 13C-atoom. Er kan dan worden bepaald of het molecuul wordt afgebroken door te zoeken naar vervalproducten, zoals CO2, die de zwaardere isotoop bevatten (d.w.z. 13CO2).

In diverse landen doet men nu onderzoek naar de bruikbaarheid van deze methode. Ook in Nederland wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar VOC’s via de Breath Biopsy methode. Ze gebruiken daarbij het ReCIVA Breath Sampling station. Dit device wordt op dit moment in een aantal klinische studies uitgetest.

Enkele lopende studies waarbij de Breath Biopsy methode wordt gebruikt:

LuCID: The early detection of lung cancer

InTERCEPT: The early detection of colorectal cancer

STRATA: Stratification of asthma treatment by breath analysis

PAN: Early Detection of biomarkers in multiple cancers

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze methode voor zelf in te gaan zetten voor een studie vraag dan de uitgebreide documentatie aan via de volgende link.

Breath Biopsy: The complete guide.